NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

V listopadu roku 2022 vyhlásilo ministerstvo životního prostředí v reakci na zvýšené ceny energií program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT pro nejohroženější skupiny obyvatelstva. A to pro majitele nebo spolumajitele rodinného domu, kteří jsou příjemci buď starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo pro osoby pobírající příspěvek na bydlení v období od 12.09.2022.

Je třeba se zaměřit na místa, kde teplo uniká nejvíce a to je v první řadě nekvalitními starými okny. S maximálním využitím této dotace jsme připraveni Vám pomoci od začátku až do konce. Žádost můžete podat buď před provedením prací nebo v jejich průběhu, ale také po jejich dokončení.

Příjem žádostí se otevřel 09.01.2023. V současné době s našim odbornými partnery oprávněným k vystavení ODBORNÉHO POSUDKU NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ, který je jednou z nejdůležitějších součástí při vyplňování žádosti připravujeme co nejjednodušší postup zajištění veškerých podkladů nutných k úspěšnému podání Vaší žádosti.

V nejbližších dnech budeme mít pro Vás připraven přesný postup pro získání dotace od prvního do posledního kroku.