Co přesně je tepelná izolace oken?

pasivní okna a tepelná izolace

Tepelněizolační vlastnosti oken jsou vyjádřeny součinitelem prostupu tepla Uw celým oknem. Hodnota Uw je množství tepla vyjádřené ve wattech (W), které unikne přes 1m2 při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí o 1 stupeň Kelvina.

Za to, jak prostupuje teplo celý oknem, zodpovídá přechod tepla okenním rámem (Uf) a izolačním sklem (Ug). Výsledná hodnota navíc závisí na poměru vzájemných ploch obvodů.

Hodnota Uw se určuje buď přesným výpočtem, nebo zkoušením v certifikovaném ústavě. Na základě toho je pak vystaven doklad.

Typ okna Ug Uw
Okna s dvojsklem 1,0 až 1,2 W/(m2K) 1,2 W/(m2K)
Okna s trojsklem 0,5 až 0,8 W/(m2K) mezi 0,72 až 1,0 W/(m2K)

Jak vybírat?

Při výběru okna hledejte co nejnižší hodnotu Uw. Čím nižší hodnota Uw je, tím má okno lepší izolační vlastnosti, a tím méně tepelné energie skrz něj unikne do exteriéru.

Při nákupu oken si vždy nejdříve vyjasněte, o kterých součinitelích prostupu tepla konkrétně mluvíte.

Proč měnit stará okna?

Stará okna v bytě většinou znamenají velký úbytek tepla a tepelné energie. Stará paneláková zdvojená okna, nebo stará verze plastových oken a eurooken z počátku 90tých let, mají Uw hodnotu kolem 3,0 W / (m2K). Při výměně oken se vám tak podaří zvýšit tepelnou izolaci nejméně 2,5x a v případě oken s trojsklem dokonce 3x – 4x.

Tepelnou izolaci oken ovlivňuje také druh distančního rámečku použitého ve skle. Při výběru najdete okna s hliníkovým, nebo nerezovým distančním rámečkem, případně rámečky TGI nebo SWISSPACER (neboli teplé rámečky). Různé typy rámečků různě ovlivňují povrchové teploty skla v místě slepení skleněných tabulí.

Pokud sháníte opravdu úsporná okna s ideálními izolačními vlastnostmi, je skvělou volbou např. okno PASIV-HL s izolačním trojsklem. Uw je 0,72 a Ug = 0,5W.

 

Vyberte si ta nejlepší okna